Jak daleko może sięgać interwencjonizm państwa w organizacji ochrony zdrowia?

Co do zasady każdy z krajów członkowskich ma prawo samodzielnego określania polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Unia Europejska wyznacza jednak państwom granice swobody działań w postaci zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego, należą do nich swobody podstawowe takie jak:

– swoboda przedsiębiorczości,

– swoboda przepływu kapitału,

– swoboda przepływu towarów,

– swoboda przepływu usług.

W czasie panelu uczestnicy znajdą wspólnie odpowiedzi na pytania w jaki sposób powinien być zorganizowany system opieki zdrowotnej aby zapewnić pacjentom dostępność i jakość do świadczeń gwarantowanych. Ponadto uczestnicy panelu omówią rozwiązania prawne wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw – zarówno pod względem zgodności z prawe UE jak i ich efektywności tj. rzeczywistego wpływu na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Efektem dyskusji będzie wypracowanie rozwiązań które w sposób skuteczny zapewnią poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z poszanowaniem zasad UE.