Inwestycja w zdrowie a rozwój gospodarczy – perspektywa ekonomiczna i zdrowotna

Zdrowie jest nie tylko wartością samą w sobie ale także istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo oznacza większą produktywność, dłuższą aktywność zawodową oraz większe przychody budżetowe. Oczywiście wydatki na zdrowie pozostaną istotnym kosztem dla finansów publicznych, ale powinny być traktowanie jako wydatki pomagające kreować wzrost gospodarczy. Inwestowanie w zdrowie nie tylko zwiększa bowiem wydajność ale także pomaga zmniejszyć przyszłe koszty związane z leczeniem chorób, którym można zapobiec. W obliczu starzejącego się społeczeństwa wydłużenie aktywności zawodowej i zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia są warunkami niezbędnymi dla utrzymania stabilności finansów publicznych oraz zdrowej, konkurencyjnej i szybko rosnącej gospodarki. Uczestnicy dyskusji będą zastanawiać się jak pogodzić dyscyplinę budżetową z koniecznością większych inwestycji w zdrowie.

 

 

I Posiedzenie ekspertów zaproszonych do panelu Inwestycja w zdrowie a rozwój gospodarczy podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP 29 września w Warszawie
Warszawa, 29 czerwca 2016 r.

Załacznik 1

 

II Posiedzenie ekspertów zaproszonych do panelu Inwestycja w zdrowie a rozwój gospodarczy podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP 29 września w Warszawie
Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Załącznik 2

 

Stanowisko sporządzone na podstawie dwóch spotkań ekspertów zaproszonych do panelu Inwestycja w zdrowie a rozwój społeczno-gospodarczy podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP 29 września w Warszawie
Warszawa, 29 września 2016 r.

Załącznik 3