Jakość jako wartość dla pacjenta

Gros działań mających na celu podniesienie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta pozostaje w Polsce w sferze nakładania wymogów i standardów, a nie weryfikacji faktycznych rezultatów działalności medycznej. Tymczasem jakość w ochronie zdrowia to nie tylko kwestia standardów. To także pomiar efektów klinicznych, ewidencja zdarzeń, analiza rejestrów medycznych i ekonomika zdrowia. Nie do pominięcia jest także kwestia odpowiedniej kultury bezpieczeństwa sprzyjającej podnoszeniu jakości. Uczestnicy debaty będą dążyli do wypracowania rekomendacji pozwalających poszerzyć repertuar metod kształtowania jakości w polskim systemie ochrony zdrowia.