„Nie zauważasz nas” – rola pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

Do niedawna asymetria wiedzy pomiędzy profesjonalistą medycznym a pacjentem powodowała, że faktyczna rola pacjenta w procesie terapii była ograniczona. Jednak w dobie Internetu pacjenci co raz częściej wiedzą, czego mogą oczekiwać od systemu opieki i jednostek medycznych. Także personel medyczny zwraca większą uwagę na rolę pacjentów w kreowaniu i realizacji terapii. Nie do przecenienia jest także rola rodziny i opiekunów w promowaniu zachowań prozdrowotnych, a także współpraca pomiędzy prywatnymi i państwowymi jednostkami służby zdrowia. Zaangażowanie, partnerstwo, synergia w działaniu wielu podmiotów na rzecz pacjenta takich jak lokalne władze, stowarzyszenia pacjenckie i sektor publiczny oraz prywatny może przyczynić się do poprawienia standardów w podejściu do pacjenta.

Takim przykładem będzie społeczna kampania pt. „Nie zauważasz nas”, którą prowadzono w jednym z województw i która lokalnie przyczyniła się do zwiększenia świadomości roli pacjenta onkologicznego w systemie opieki zdrowotnej oraz prawa do samodzielnego dokonywania wyborów.

Uczestnicy dyskusji będą dążyli do wypracowania odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość dobrej ponad-politycznej współpracy między poszczególnymi jednostkami służby zdrowia na rzecz pacjenta oraz gdzie leżą granice swobody i odpowiedzialności pacjenta za swoje zdrowie, granice solidarności w ponoszeniu przez społeczeństwo kosztów błędnych wyborów dokonanych przez jednostki.