Obywatel świadom zdrowia i państwo świadome zdrowia publicznego

Świadomy i odpowiedzialny za swoje zdrowie obywatel z jednej strony, a z drugiej środowisko życiowe sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa to rozwiązanie modelowe. Rzeczywistość jest odmienna. Niezdrowy tryb życia: alkoholizm, palenie tytoniu, stres, deficyt snu, niewłaściwe nawyki żywieniowe, niewystarczająca aktywność fizyczna oraz zanieczyszczenie środowiska są dziś powszechnymi problemami z jaki mierzy się system zdrowia publicznego. Uczestnicy dyskusji będą dążyli do wypracowania rekomendacji niezbędnych przy kształtowaniu sprzyjających zdrowiu i rozwojowi optymalnych relacji pomiędzy obywatelem a systemem.