Opieka koordynowana

W praktyce jedynym stosowanym na powszechną skalę modelem opieki koordynowanej w publicznym systemie ochrony zdrowia jest koncentracja usług w pojedynczej lokalizacji i ich koordynacja pod dachem jednego operatora, najczęściej szpitala. Nie jest to model uniwersalny. Kluczowy aspekt koordynacji leży w odpowiedniej współpracy i wymianie informacji pomiędzy niepowiązanymi strukturalnie lekarzami i ośrodkami uczestniczącymi w procesie diagnostyki i terapii. Na bazie wzorców międzynarodowych oraz doświadczeń polskich sieciowych operatorów medycznych uczestnicy dyskusji będą dążyli do zidentyfikowania możliwych do zastosowania w całym systemie uniwersalnych mechanizmów decydujących o efektywności opieki koordynowanej.