Pacjent i pracownik. Nowoczesna medycyna pracy.

Ważnym aspektem charakteryzującym polski system opieki zdrowotnej jest niewykorzystana synergia pomiędzy podstawową opieką zdrowotną a medycyną pracy. Medycyna pracy dysponuje potencjałem, który w istotny sposób mógłby wspierać opiekę podstawową. Lekarz medycyny pracy jest niejednokrotnie jedynym lekarzem, którego odwiedza pracownik i jedynym, który może odpowiednio wcześnie wykryć schorzenia zdrowotne wymagające niezwłocznej skoordynowanej interwencji. Z kolei lekarz medycyny rodzinnej może wesprzeć lekarza medycyny pracy w jego działaniach udostępniając informację medyczną oraz naświetlając sytuację zdrowotną pacjenta. Uczestnicy panelu będą dążyli do wypracowania rekomendacji tworzących fundament nowoczesnej medycyny pracy, w pełni zintegrowanej z podstawową opieką podstawową, w którym obie dyscypliny współdziałają dla dobra pacjenta i efektywności systemu opieki zdrowotnej.