Panorama szpitali a panorama potrzeb – jak dokonać translacji?

Jeszcze do nie dawna dyskusja o potrzebach zdrowotnych mieszkańców skupiała się na tworzeniu map potrzeb zdrowotnych. Dziś, gdy proces ten jest w toku, kluczowym staje się odpowiedź na pytanie z pomocą których szpitali te potrzeby zabezpieczyć. Aby jej udzielić należy dokonać analizy, które ośrodki najlepiej dla pacjenta i najbardziej efektywnie z perspektywy systemu te potrzeby zabezpieczą. Dyskusja ta dotyka kwestii konkurencji i gry interesów. Aby określić rolę szpitali na mapie potrzeb uczestnicy dyskusji będą dążyli do wypracowania pełnej panoramy szpitali, zarówno tych publicznych jak i prywatnych, oraz sformułowania rekomendacji z pomocą jakich narzędzi i w oparciu jakie zasady podejmować decyzje o roli w systemie poszczególnych szpitali.