Profesjonaliści medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt

Skala zaniechań w kształceniu kadr medycznych sięgnęła punktu, w którym konieczne staje się niezwłoczne podjęcie skoordynowanych, szerokich i zaplanowanych na szereg lat działań normujących tę sytuację. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wiemy, że deficyt pielęgniarek i lekarzy zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów i ciągłości działania systemu opieki zdrowotnej jednocześnie mamy „nadmiar” niektórych specjalistów medycznych. Jak zmieniać kształcenie, jak zachęcać do kształcenia na kierunkach medycznych, jak oceniać wiarygodnie zapotrzebowanie na kształcenie, jak zweryfikować czy kształcimy profesjonalistów? Na te i wiele innych, niezwykle istotnych szczególnie dzisiaj pytań będą starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji – najlepsi i najwięksi eksperci tematu. Będą dążyli do wskazania zbioru narzędzi, które długofalowo zabezpieczą pod względem kadrowym system opieki, a krótkoterminowo zagwarantują zachowanie ciągłości jego działania.