Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w medycynie

Każde działanie w medycynie wiąże się z ryzykiem, czy też niepewnością. Ryzyko występuje w wielu obszarach działalności leczniczej i wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta, a w konsekwencji na kondycję finansową szpitala. W obliczu obserwowanego w ostatnich latach zjawiska rosnącej liczby roszczeń pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych i ich kosztów, ryzyko w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera szczególnego wymiaru i implikuje potrzebę wdrażania procesów mających na celu jego minimalizowanie. Identyfikacja, analiza ryzyka, a następnie zastosowanie adekwatnej metody jego podjęcia stanowią gwarancję efektywności procesu Zarządzania Ryzykiem Klinicznym. Celem panelu jest przedstawienie praktycznych rozwiązań mających na celu wdrożenie i realizację procesu zarządzania ryzykiem w szpitalu oraz określenie w tym procesie roli prawnika, ubezpieczenia i zakładów ubezpieczeń.