„Nie zauważasz nas” – dyskusja ekspertów na temat roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie ekspertów, którzy dyskutowali na temat roli i miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Wśród obecnych gości byli m.in. prof. dr hab. Mirosław Dziuk – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Mariola Dudziak – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Agnieszka Szpara – Prezes Affidea Polska.

Jednym z najważniejszych zagadnień omówionych w trakcie spotkania była kluczowa rola pacjenta, który powinien być głównym podmiotem systemu opieki zdrowotnej. To on bowiem jest adresatem działań leczniczych i to on wnosi pieniądze do systemu opieki zdrowotnej, a efekty terapii zależą zarówno od jego postawy w codziennym życiu, relacji z najbliższymi, jak i od formy i ustaleń wynikających z dialogu z podmiotami świadczącymi usługi lecznicze.

Uczestnicy spotkania omówili zmiany zachodzące w relacjach między pacjentem a służbą zdrowia. Zwrócili uwagę na fakt, iż jednym z ważnych elementów tych zmian jest rosnąca świadomość pacjentów, którzy mają coraz szerszy dostęp do informacji istotnych w kontekście działań leczniczych. Zwiększa to potrzebę bardziej partnerskiej komunikacji, współuczestnictwa w kluczowych decyzjach oraz wiąże się z koniecznością zaoferowania pacjentom szerszej palety usług i usługodawców.