Konkurs

Szanowni Państwo,

w ramach Kongresu Zdrowia Pracodawców RP ogłaszamy drugą edycję konkurs pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”.

Głównym celem organizacji tego konkursu jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.

Szanowni Państwo przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Zdrowy pracownik, zdrowa firma” do dnia 18.04.2018 r.

Ankieta

Regulamin konkursu


Rzeźbiarz, popularyzator kultury i nauki. Magister rzeźby na ASP w Warszawie oraz socjologii na UKSW.
Dyplom Universale prezentowany podczas wystawy najlepszych dyplomów ASP Coming Out (2015).
Autor nagrody Europejskiego Forum Nowych Idei dla Lecha Wałęsy (2013), oraz tablicy Krzysztofa Klenczona w amfiteatrze w Pułtusku (2015).
Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Sportu i Sztuki za rzeźbę̨ Cyklista (2012), oraz w zestawieniu Future Now – stu najciekawszych współczesnych artystów wg Aesthetica Art Prize (2016).
Pomysłodawca i organizator projektu akademickiego Granice Rzeźby (2012) oraz współtwórca festiwalu nauki i sztuki Perseidalia (2013).


Statuetka skupia się̨ na pracodawcy, ponieważ̇ to jego wysiłek i zaangażowanie jest nagradzane niniejszą rzeźbą̨.
Pewnie stojąca postać́, trzyma abstrakcyjny obiekt w geście symbolizującym – opiekuńczość, chęć dzielenia się̨, pracę. Właśnie takie cechy popychają̨ tych pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają̨ o zdrowie swoich pracowników.
Abstrakcyjna forma, nieforemnej bryły, jej wielościenność odnosi się̨ do grupy pracowników, którą̨ to podmiot dzieła opiekuje się̨ i o której witalność́ dba.
Ostatnim ważnym elementem rzeźby jest podstawa, która stawia laureata wysoko, ponad otoczeniem. Jest to gratyfikacja która mówi, że jeśli chcesz więcej, opiekujesz się̨, dzielisz się̨, ciężko pracujesz to jesteś́ na szczycie – wygrałeś́.