Kontakt

Departament Komunikacji i Marketingu

T (+48 22) 518 87 35
T (+48 22) 518 87 23
biuro@kongreszdrowia.pl

Kontakt dla mediów

Mateusz Krupczyński
K +48 506 741 629
m.krupczynski@pracodawcyrp.pl

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

03-973 Warszawa, ul. Brukselska 7
T (+48 22) 518 87 00
F (+48 22) 828 84 37