Dr hab. n. med.

Jerzy Adamus

ODDZIAŁ KARDIOLOGII MAGODENT, GRUPA LUX MED

Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Onkologiczno-Kardiologicznego, MAGODENT. Specjalista kardiolog, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego i Konsultant d/s Kardiologii Wojska Polskiego, w latach 2000-2004 przewodniczący Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Ekspert w echokardiografii. Dużą część pracy zawodowej poświęcił profilaktyce chorób układu krążenia. Twórca programu profilaktyki chorób układu krążenia kadry zawodowej Wojska Polskiego „CORO”, współautor wydanych w roku 2000 nowoczesnych rekomendacji profilaktyki choroby niedokrwiennej serca. Organizator pierwszego i drugiego Światowego Dnia Serca w Warszawie (2002 i 2003).Autor ponad 150 publikacji oraz wielu wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego . Organizator 59 –go Kongresu oraz Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego