Grzegorz Byszewski

Pracodawcy RP

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Obydwie napisane prace magisterskie dotyczyły sektora ochrony zdrowia – odpowiednio analizy porównawczej polskiego i niemieckiego systemu ochrony zdrowia oraz analizy grup strategicznych w polskim sektorze ochrony zdrowia. Od blisko sześciu lat pracuje w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej – reprezentatywnej organizacji pracodawców zrzeszającej m.in podmioty lecznicze – zajmując się analizą prawa dotyczącego szeroko rozumianej ochrony zdrowia i jego konsekwencji dla świadczeniodawców. Autor publikacji naukowej poświęconej opisowi niemieckiego systemu ochrony zdrowia oraz jeszcze niepublikowanego artykułu opisującego implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej