Dr hab. n. med

Romuald Cichoń

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA „MEDINET”

Prezes Zarządu – Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Szpital Kardiochirurgiczny MEDINET Sp. z o.o.
Dyrektor Naukowy – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze
Ordynator Oddz. Kardiochirurgii (Oberarzt) – Herzzentrum Universitaetsklinik Dresden, Niemcy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii dla województwa lubuskiego
Po uzyskaniu specjalizacji I stopnia w chirurgii ogólnej w 1985 r. otrzymał pracę w Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu kierowanej przez Zbigniewa Religę.
W tym samym roku przeprowadził swój pierwszy zabieg w krążeniu pozaustrojowym.
Pracował w Zespole Transplantologicznym prof. J. Wallworka – University of Cambridge.
Po powrocie do Zabrza kontynuował pracę przy realizacji programu rozwoju transplantologii serca i płuc. Kierował m.in. projektami badawczymi:
• Przeszczep uszkodzonego serca
• Optymalizacja sposobu konserwacji serca dawcy
• Klej fibrynowy a powstawanie zrostów
Uczestniczył w założeniu w 1991 roku Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowanej przez Zbigniewa Religę. Został dyrektorem naukowym jej ośrodka badawczego.
Odbył wiele staży zagranicznych.
Prowadził wykłady i zabiegi demonstracyjne z zakresu chirurgii telemanipulacyjnej na uniwersytetach w Turynie, Strasburgu, Brukseli, Innsbrucku oraz w Europejskim Instytucie Chirurgii w Hamburgu.
Autor licznych publikacji naukowych.