Ks. prof. dr hab.

Stanisław Dziekoński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Odbył studia specjalistyczne w zakresie katechetyki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1999 roku otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w roku 2006. W 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Jest autorem licznych (ponad 300) publikacji o tematyce pedagogicznej i teologicznej. Współorganizator i uczestnik licznych konferencji. adresowanych do lekarzy, pracowników obszarów medycznych. Współinicjator i współorganizator cyklu konferencji „Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności”. Inicjator i koordynator projektu Centrum Technologii Informacyjnej, w ramach projektu zostały wypracowane rozwiązania w zakresie telemedycyny. Powstały dwa projekty: e-pacjent i e-gabinet. Rektor UKSW dwóch kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020. Czterokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualną I stopnia, za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odznaczony wieloma medalami min.: medalem im. prof. Jana Nielubowicza za zaangażowanie we współpracę między UKSW a Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, Jest członkiem licznych gremiów naukowych i doradczych.