Prof. nadzw.

Jarosław Fedorowski

POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala oraz samodzielny pracownik akademicki University of Vermont Health Network.

Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine i American College of Physician Exacutives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał amerykański stopień docenta, a w 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej nadany przez University of Vermont.

Współzałożyciel i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie. Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich POT, Wiceprzewodniczący Korporacji Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.