Adam  Fronczak

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Wykształcenie:
Specjalizacja z zakresu zdrowia publicznego
Specjalizacja z farmakologii klinicznej
Specjalizacja z chorób wewnętrznych
Egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Doświadczenie zawodowe:
Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, w 2014 główny badacz w projekcie firmy Amgen „Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolucumab on  Congnitive Function in Patients with Clinically Evident Cardiovascular Diseases And Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy”. W 2012 koordynator merytoryczny Programu Strategicznego Profilaka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – Strategmed NCBR. Były dyrektor i ordynator oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, wieloletni pracownik Klinki Hematologii, Zakładu Farmakologii Klinicznej (w tym w latach 2002-2005 Kanclerz) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2007-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, Departamentem Zdrowia Publicznego i Departamentem Współpracy Międzynarodowej, przewodniczący Krajowej Rady ds. Narkomanii, koordynator zabezpieczenia medycznego Euro 2012 ze strony Ministerstwa Zdrowia, przewodniczący Zespołu ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej – w zakresie kompetencji Ministra Zdrowia, współpraca z WHO, UNAIDS i innymi organizacjami. W latach 2003-2007 sekretarz Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego w Łodzi. Autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych.

© BY PRACODAWCY RP.