Rafał Holanowski

SUPRA BROKERS S.A.

Specjalista Zarządzania Ryzykiem, twórca Grupy Supra. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny i menedżerem, ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Od ponad 14 lat jest brokerem ubezpieczeniowym. Od 4 lat jest certyfikowanym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Risk Menedżerów ASHRM (American Society for Healthcare Risk Management) zrzeszającej menagerów ryzyka w Stanach Zjednoczonych.
Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Programowej Grupy Ekspertów ds. Zapobiegania Zakażeniom Związanym z Opieką Zdrowotną. W swojej karierze istotnie wykazał się zaangażowaniem w rozwój Wrocławia i Dolnego Śląska gdzie obejmował kolejno mandaty Radnego Miasta Wrocław następnie Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Wrocław oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Województwa Dolnośląskiego.
Jest człowiekiem zaangażowanym w działalność społeczną i charytatywną, od ponad dziewięciu lat jest wybierany na kolejne kadencje Prezesa Dolnośląskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża.