Grzegorz Juszczyk

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy. Przez 14 lat zdobywał doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych dla pracowników współpracując z największymi firmami niepublicznej opieki medycznej oraz bezpośrednio z pracodawcami. W latach 2013-2016 był przedstawicielem polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej.