Prof. dr hab. med.

Danuta Koradecka

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Profesor Danuta Koradecka niemal całe życie zawodowe poświęciła pracy naukowej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zaczynając od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zdobywając stopnie naukowe, do otrzymanego w 1989 r. tytułu naukowego profesora nauk medycznych.
Działalność naukowa prof. D. Koradeckiej poświęcona jest kształtowaniu warunków pracy spełniających niezbędne wymogi ochrony życia i zdrowia pracowników w różnych sektorach gospodarki.
Całokształt dorobku naukowo-badawczego prof. D. Koradeckiej obejmuje ponad 200 publikacji.
Jest członkiem komitetów redakcyjnych polskich (7) i zagranicznych (6) czasopism naukowych oraz pełni funkcje z powołania lub wyboru w: Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP (v-ce przewodnicząca), Komitecie Zdrowia Publicznego PAN, Radzie Głównej Instytutów Badawczych.