Ryszard Szczepański

Specjalista medycyny sportowej i traumatologii, chirurg, podiatra.
Wykładowca podologii w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu.
Prywatna praktyka Lekarska Poznań, diagnostyka i leczenie chorób związanych z zaburzeniami neurosensorimotorycznymi.
Autor systemu diagnostyczno-leczniczego „Neuropedix” (patent EU), mającego zastosowanie w  leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.
Wiceprzewodniczący Komisji Medycznej Światowej Federacji Szermierczej.
Konsultant i wykładowca podiatrii (Dania, USA, ZEA, Rosja).
Badania w obszarze reakcji narządu ruchu i zjawisk związanych z kontaktem ciało-środowisko; oceny wpływu zmienności środowiskowej na generowanie zmian dysfunkcyjnych i chorobowych najczęściej spotykanych w opiece medycznej; klasyfikacji kosztów zdrowotnych i socjalnych płynący z faktu braku adaptacji człowieka do szybko zmieniających się warunków funkcjonowania środowiskowego.