prof.

Elżbieta Mączyńska

Szkoła Główna Handlowa

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Badań nad Bankructwami w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju. Kreatorka modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw.