Prof. dr hab. med.

Andrzej Matyja

Urodził się 5 lipca 1953 roku. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1978 roku nieprzerwanie związany z I Katedrą Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej (1990) i chirurgii onkologicznej (2013). Od 2012 r. profesor nauk medycznych.
Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Twórca Sekcji Przepuklinowej TChP. Członek Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego – jako pierwszy Polak.
W latach 2009-2014 konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej dla Podkarpacia. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej.
Zaangażowany w działalność społeczną, od 2011 r. aktywny uczestnik Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Europejskiego Kongresu Samorządów.
Od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego (1989) bierze udział w pracach na rzecz środowiska lekarskiego. Obecnie wybrany na drugą kadencję na stanowisko prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
Doradca Marszałka Województwa Małopolskiego w opiniowaniu Planu Zdrowotnego dla Małopolski. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.