Członek Rady Programowej
prof.

Ewelina Nojszewska

Szkoła Główna Handlowa