Ks. dr n. społ.

Arkadiusz Nowak

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Założyciel i Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jest doktorem nauk społecznych – tytuł ten uzyskał na wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktywnie działa dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz podejmuje inicjatywy zmierzające do zjednoczenia środowiska organizacji pacjentów. Pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów.
W sferze publicznej zaangażowany jest w promowanie idei odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałaniu ksenofobii. W działalności społecznej kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk, a nie ich podziału. Uhonorowany wieloma nagrodami i oznaczeniami, m.in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ za walkę z nietolerancją i ksenofobią oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.