Prof.

Krzysztof Opolski

Uniwersytet Warszawski

 

Jest kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. strategie, efektywność instytucjonalną, zarządzanie jakością oraz marketing wartości. Jest autorem licznych monografii. Aktywnie działa w międzynarodowych organizacjach takich jak Consortium for Higher Education Researches czy International Research Society for Public Management. Zasiada w Radzie Naukowej kwartalnika „Central European Economic Journal”. Łączy pracę naukową i dydaktyczną z dużym doświadczeniem praktycznym w obszarze zarządzania i doradztwa. Przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.