Prof. dr hab. med.

Bolesław Samoliński

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Założyciel i przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2013-2016, stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator Kongresów Zdrowego Starzenia się, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego (2012-2014), członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku w randze przewodniczącego Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego.
Specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Członek: Komitetu Sterującego STRATEGNMED NCBR, Rady Naukowej NIZP– PZH, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Wice-przewodniczący: Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii oraz Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne.