Płk prof. dr hab. med.

Marek Rękas

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MON

Studia medyczne ukończył w 1992 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktorski uzyskał na podstawie pracy dotyczącej przydatności wybranych testów psychofizycznych w ocenie funkcji nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane. Habilitował się w 2009 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Odległe wyniki leczenia operacyjnego jaskry ze współistniejącą zaćmą modyfikacją własną sklerektomii głębokiej”. W 2014 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.  Od października 2011 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Okulistyki WIM. W 2013 roku został powołany na stanowisko konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie okulistyki. Zainteresowania badawcze i kliniczne Marka Rękasa dotyczą m.in. takich zagadnień jak: chirurgia zaćmy i jaskry, chirurgia rekonstrukcyjna przedniego odcinka oka, chirurgia rogówki oraz neurookulistyka. Swoje prace publikował w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek rady naukowej wydawanego od marca 2014 roku kwartalnika naukowego „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”, oraz od 2016 r kwartalnika Ophthalmology Journal. W 2012 roku został redaktorem naczelnym w zakresie jaskry w ramach internetowego serwisu edukacyjnego dla lekarzy okulistów utworzonego przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.