Prof. dr hab. med.

Bolesław Samoliński

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lekarz, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista zdrowia publicznego, otorynolaryngologii i alergologii. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu. Ekspert w dziedzinie polityki senioralnej.  Obecnie członek  komitetu sterującego strategicznego programu w zakresie innowacji w ochronie zdrowia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się,   v-ce Przewodniczący Narodowego Komitetu Seniora, v-ce przewodniczący Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii. Twórca Fundacji na Rzecz Aktywnego Zdrowego Starzenia się oraz organizator  I i II Kongresu Aktywnego Zdrowego Starzenia się. Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej MPiPS w latach 2013-2016, Stały doradca w zakresie polityki senioralnej Sejmu RP wlatach2014-2016. Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego w latach 2012-2014. Założyciel i były przewodniczący Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Były v-ce Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Środowiskowej.   W przeszłości członek rad naukowych NIZP-PZH, Inst. Matki Polki, Inst. Med. Wsi , Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Autor ponad 270 artykułów i 50 pozycji książkowych i wielu raportów.