Agnieszka Sikorska-Brzozowska

Począwszy od 2003 roku swoją karierę zawodową związała z tzw. rynkami regulowanymi w zakresie Rejestracji, Compliance oraz szeroko rozumianego Market Access.
Od roku 2012 r. aktywnie wspierająca inicjatywę Zdrowia Publicznego szczególnie w kontekście zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wytwarzających spory (Cl. Perfringens) oraz pozostałych szczepów lekooporych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku 65+ , lub ze szczególnie trudną historią choroby (np. transplantacje).

W tym zakresie od 2014 roku panelista na szeregu konferencjach naukowych w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych (ostatnio – Konferencja Min. Gospodarki – Wizja 2050; prezentacja na stronach Ministerstwa Rozwoju ).
W latach 2008-2011 zarządzała zespołem w zakresie Badań i Rozwoju oraz rejestracji i w sposób aktywny współpracowałam z Liderami Opinii w zakresie medycyny i medycyny weterynaryjnej.
Począwszy od 2011 pełni rolę Regulatory & Governmental Affairs w 3M Poland Sp. z o.o. gdzie pełni rolę samodzielnego specjalisty z zakresu Compliance, Regulatory i Market Access.
Równocześnie począwszy od marca 2015 roku – pełni rolę Eksperta organizacji Pracodawców RP, gdzie założyła Forum Innowacyjnych Wyrobów Medycznych w zakresie swoich funkcji zawodowych przeprowadza szkolenia dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z zachowania tzw. Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

W swoim życiu zawodowym wspiera działania w zakresie Compliance w Zdrowiu Publicznym polegające na:
• ograniczeniu szarej strefy w obrocie wyrobami medycznymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi w tym obrót w Internecie)
• zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zakażeń szpitalnych szczepami lekooporymi
• zmianą nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży w celu ograniczenia niekorzystnych
zjawisk prowadzących do rozwoju próchnicy – erozja szkliwa spowodowana złymi nawykami oraz cukrzycy
• ograniczeniem w dostępie do suplementów diety oraz wprowadzenia mechanizmów regulujących ten rynek.
• zakażeniami szpitalnymi ze szczególnym uwzględnieniem populacji 65+
• wprowadzeniem nakazu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi uwzględnieniem choroby zapomnianej – gruźlicy.
• z uwagi na pasję zaszczepioną w okresie studiów (koło Immunologiczne i koło mikrobiologiczne) w sposób aktywny wspiera działalność Stowarzyszenia Sterylizacyjnego oraz Towarzystwo Pielęgniarek Epidemiologicznych w zakresie wprowadzania standardów zwalczania zakażeń szpitalnych wywoływanych przez bakterie zarodnikujące.