prof.

Jadwiga Suchecka

Uniwersytet Łódzki

Jadwiga Suchecka – prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Od 2006 r. – kierownik Zakładu
Finansowania Ochrony Zdrowia UM w Łodzi, 2011-2018 kierownik Katedry Ekonometrii
Przestrzennej UŁ. Zainteresowania badawcze: ekonomia i ekonometria zdrowia, finansowanie
ochrony zdrowia, ubezpieczenia gospodarcze, statystyka, ekonometria przestrzenna. Autorka
wielu publikacji książkowych i artykułowych oraz ekspertyz z tego zakresu.