Paweł Sztwiertnia

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, INFARMA od 2008 roku.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Były wiceminister zdrowia (2004-05) oraz zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów (2001-04). Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (2003-04).