dr hab. n. med prof. nadzw.

Małgorzata Tacikowska

Lider Audytu Klinicznego LUX MED Sp. z o.o.

Specjalista radiolog.

Przebieg kształcenia:
2002 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych radiologii
i onkologii. Temat pracy habilitacyjnej: „Zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce guzów tkanek miękkich”
1996 – stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. Temat pracy doktorskiej: „Symptomatogia radiologiczna mięsaka Ewinga”
1993 – II° specjalizacji z radiodiagnostyki
1990 – I° specjalizacji z radiodiagnostyki
1977-83 – studia I wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Przebieg pracy zawodowej:
od 2013 lider procesu / doradca Członka Zarządu ds. Medycznych do spraw audytu klinicznego Luxmed Diagnostyka
od 2012 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego
2011-2013 Dyrektor Teleradiologii (Radiologii) Dyrektor Medyczny AVI Luxmed Diagnostyka
2010-2011 profesor nadzwyczajny w Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
od 2007 – stycznia 2011 kierownik Samodzielnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie nadzorujący również funkcjonowanie i rozwój systemu PACS w jednostce organizacyjnej
2003-2011 – samodzielny pracownik naukowy Centrum Onkologii-Instytutu
w Warszawie
2000-2007 – kierownik Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Zakładzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie nadzorujący również funkcjonowanie i rozwój systemu PACS w jednostce organizacyjnej
1998-2000 – kierownik Pracowni Radiodiagnostyki i Mammografii
w Instytucie Onkologii przy ul. Wawelskiej
Od 1990-2003 – asystent/adiunkt w Zakładzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii w Warszawie

Wybrane nagrody i wyróżnienia:
2004 – nagroda przyznana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne za pracę habilitacyjną

Wybrane staże szkoleniowe, kursy:
maj 2003 – „Breast MRI” oraz „MRI of the prostate” Miami, Floryda, USA
1.03- 30.05.1993 – stypendium naukowe w Radiologische Universitatsklinik Bonn – szkolenie w zakresie KT i MR
1991 – staż w Deutsches Notes Kreuz und Freimaurer Krankenhaus, Hamburg, Niemcy – szkolenie w zakresie radiologii konwencjonalnej

Publikacje naukowe:
53 publikacje w tym 34 prace oryginalne, 7 monografii/rozdziałów w monografiach, 5 prac poglądowych, 7 prac oryginalnych w streszczeniach.
Konferencje naukowe z referatem/plakatem zagraniczne i krajowe organizowane przez Towarzystwa Naukowe/ Inne konferencje i sympozja naukowe: 85.

Tematyka badań: diagnostyka obrazowa, onkologia, mięsaki kości, guzy tkanek miękkich, rak prostaty, rak narządu rodnego, nowotwory głowy i szyi, diagnostyka piersi (MR).
Promotor/recenzent 3 rozpraw doktorskich.