Członek Rady Programowej
dr. n. med.

Roman Topór-Mądry

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji