Marek Wójcik

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacji, ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich, wieloletni uczestnik prac zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009-2011) oraz jeden z współautorów Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego.
Autor poradników dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.
Absolwent i doktorant Szkoły Głównej Handlowej – zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia.