Prof. dr hab. med.

Mirosław Wysocki

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, ZDROWIE PUBLICZNE

Prof. dr hab.n.med. Absolwent WUM. W latach 1971-72 WHO Senior Research Fellow w Departamencie Epidemiologii Chorób Przewlekłych i Medycyny Społecznej Szpitala Św. Tomasza w Londynie. Od 2007 p.o. Dyrektora a od 2010 do lutego 2015 Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie. W dniu 19.10.2015 ponownie powołany przez Ministra Zdrowia na czteroletnią kadencje na  stanowisko Dyrektora NIZP – PZH.

Specjalizacje w zakresie O.O.Z., epidemiologii, medycyny wewnętrznej i zdrowia publicznego. Doktorat w 1971 (PZH), habilitacja w 1981 (PZH), nominacja  belwederska – tytuł profesora w 1989. Praca w WHO – Doradca Regionalny (P5) w zakresie oceny sytuacji zdrowotnej ludności, WHO/SEARO, New Delhi and WHO/HQ Genewa, 1988-2000. W r. 2006 wziął udział w 2-miesięcznej “Misji Tsunami” WHO w krajach Regionu Południowo Wschodniej Azji. Koordynator międzynarodowych badań epidemiologicznych przewlekłych chorób niezakaźnych (PNChUO, cukrzyca, choroby reumatyczne). Autor i współautor ok. 160 publikacji w obszarze epidemiologii chorób przewlekłych i zdrowia publicznego. W okresie Prezydencji RP w Unii Europejskiej (2011) przewodniczył Roboczej Grupie Wysokiego Szczebla w dziedzinie Zdrowia Publicznego i współorganizował Konferencję Ministrów Zdrowia państw UE.

Wiele razy reprezentował RP na posiedzeniach Światowych Zgromadzeń Zdrowia WHO oraz  Komitetach Regionalnych i posiedzeniach Rady Wykonawczej WHO. W latach 2010 – 2013 członek Stałego Komitetu WHO/EURO. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego w latach 2010-2011  oraz obecnie od października  2014.  Członek Niezależnej  Grupy Ekspertów przy Dyrektoriacie Research and Innovations Komisji Europejskiej (2012-2013), która opracowała program priorytetowych badań naukowych w obszarze zdrowia publicznego dla programu HORYZONT 2020.