Prof. dr hab. med.

Mirosław Ząbek

CENTRUM GAMMA KNIFE WARSZAWA

Profesor neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Kierownik Centrum Gamma Knife Warszawa. Nauczyciel akademicki – wyspecjalizował oraz przeprowadził przewody doktorskie wielu lekarzy. Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Ukończył Europejskie Szkolenie Neurochirurgiczne (1987-1991), oraz odbył indywidualne neurochirurgiczne staże szkoleniowe w Finlandii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych Belgii i Japonii. Wdrożył wiele nowatorskich operacji jak operacje mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii, głęboka stymulacja mózgu, przeszczepy tkanki mózgowej i operacje mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. Autor ponad 100 prac oryginalnych ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Autor, redaktor bądź współautor ponad 20 książek. Wieloletni konsultant kraju w dziedzinie neurochirurgii. Nagradzany nagrodami Prezydenta RP, Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.