O kongresie

Pacjent i jego bezpieczeństwo, a odpowiedzialny rozwój

 Polska służba zdrowia – taka jaka jest dziś – dochodzi do kresu swojej wydolności. O ile łatwo powiedzieć „tak dalej być nie może”, to zaproponować konkretną propozycję jest o wiele trudniej. Pracodawcy RP nie boją się jednak trudnych zadań. Dlatego organizujemy II Kongres Zdrowia. Odpowiemy na pytanie w jaki sposób można szybko osiągnąć widoczne rezultaty. Kluczem powinien być pacjent i jego bezpieczeństwo.

Chcemy, by II Kongres Zdrowia wpisał się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Nie poświęca ona zdrowiu zbyt wiele miejsca i wymaga w tej kwestii uzupełnienia. Kluczowym punktem jest człowiek. To od niego zależy powodzenie SOR i to jemu ma przecież Strategia służyć. Ale ten człowiek jest też często pacjentem! Mimo to nie musi on być ani obciążeniem dla gospodarki, ani hamulcem w realizacji Strategii.

Merytoryczna dyskusja o zdrowiu jest więc niezbędna. Nie można realizować celów odpowiedzialnego rozwoju i pomijać przy tym problemów tych, którzy doświadczają chorób. To nie jest tylko kwestia etyki lub człowieczeństwa. To także problem gospodarczy! Nowoczesna gospodarka traci niezwykle dużo przez choroby obywateli. To fakt, którego wielu polityków i decydentów próbuje nie dostrzegać, lub go bagatelizować. Koszt, jaki generują choroby musi być wzięty pod uwagę w planowaniu rozwoju państwa. A jest to koszt ogromny.

Co trzeba więc zrobić? Dokładnie omówimy to 26 kwietnia w trakcie II Kongresu Zdrowia Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkają się wszyscy zainteresowani – eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci. Będziemy zastanawiać się jak umieścić pacjenta w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak zadbać o jego bezpieczeństwo – równocześnie wspomagając Strategię. Ustalimy co trzeba poprawić w organizacji ochrony zdrowia zgodnie z duchem SOR. Musimy bowiem ulokować ją na właściwym miejscu w całości systemu gospodarczego. To pozwoli wreszcie zrozumieć jak wpływa ona na zwiększanie lub zmniejszanie zasobów gospodarczych. Jak oddziałuje na inne branże – niekiedy pozornie bardzo dalekie. Zdrowie obywateli nie może być samotną wyspą. To niezmiernie ważny element państwa. Ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie jako całości.  

Jedną z szans na pozytywne zmiany są innowacyjne inwestycje w zdrowie. Wymagają sporych nakładów, ale tak jak w innych branżach najnowocześniejsze technologie dają największe efekty. W ostatecznym bilansie okazują się też najbardziej opłacalne.

Dobrym symptomem jest także to, że rząd uwzględnia Rekomendacje powstałe po I Kongresie Zdrowia. Resort Zdrowia zapowiedział m.in. zwiększenie publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w perspektywie 6 lat. To jest długo wyczekiwany konkret.

Ale sam w sobie nie wystarczy. Pieniądze trzeba bowiem maksymalnie efektywnie wykorzystać. Samo ich dosypanie do dysfunkcyjnego systemu da tylko chwilową, doraźną i mizerną poprawę. Znów, tak samo jak w każdej branży, trzeba szukać efektywności. A tu do poprawy jest bardzo dużo. O tym również będziemy rozmawiać w trakcie II Kongresu Zdrowia.

Wiadomo, że konieczne jest wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego i rejestrów medycznych. Potrzebne są także inwestycje w profilaktykę i edukację na poziomie co najmniej średniej OECD. Tych nakładów nie wolno jednak zmarnować. Trzeba je wykorzystać w stu procentach. To możliwe jest tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana wiedza i doświadczenia wszystkich zaangażowanych stron: firm medycznych, pacjentów, administracji państwowej itp. A tego oczekujemy od II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców RP