Program

Pobierz program kongresu

08:30-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-09:10
Powitanie uczestników Kongresu – Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP
09:10-09:20
Słowo wstępne – Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
09:20-10:45
Sesja otwierająca – Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela a odpowiedzialny rozwój

Moderator: Prof. Witold Orłowski
10:45-11:00
Przerwa kawowa
SALA BALLROOM - p.0SALA AMSTERDAM - p.0SALA LONDON - p.1SALA WARSAW - p.1
STRATEGIA
11:00-12:15
Obszary współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia

Moderator:
Anna Rulkiewicz
Strategia e-Zdrowia dla Polski

Moderator:
Michał Czarnuch
Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną (Value Based Healthcare)

Moderator:
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Jaką rolę odgrywa innowacyjny przemysł farmaceutyczny w kształtowaniu ekosystemu dla rozwoju biotechnologii w Polsce?

Moderator:
Prof. Krzysztof Opolski
12:15-12:30
Przerwa kawowa
ORGANIZACJA
12:30-13:45
Wpływ koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy

Moderator:
Małgorzata Gałązka- Sobotka
Kadry dla POZ. Czy możliwe jest systemowe zorganizowanie opieki koordynowanej w Polsce

Moderator:
Aleksandra Kurowska
Koszty pośrednie – zwiększenie roli w ocenie efektywności kosztowej terapii

Moderator:
Wiktor Janicki
Profilaktyka zdrowotna i edukacja w zakresie zdrowego stylu życia

Moderator:
Iwona Schymalla
13:45-14:45
Lunch
PACJENT I BEZPIECZEŃSTWO
14:45-16:00
Jakość w polskich szpitalach – szansa czy kłopot dla szpitali?

Moderator:
Rafał Holanowski
Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego

Moderator:
Anna Rulkiewicz
Rola rehabilitacji w efektywnej opiece zdrowotnej

Moderator:
Jerzy Karwowski
Udział wydatków na leki ze środków publicznych w kontekście rosnących nakładów na ochronę zdrowia.

Moderator:
Aleksandra Kurowska
16:00-16:15
Przerwa kawowa
16:15-17:00
Wystąpienie podsumowujące – Zbigniew J. Król, Ministerstwo Zdrowia, Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP
20:00
Uroczysta gala – "Zdrowy pracownik, zdrowa firma"