Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela a odpowiedzialny rozwój

W panelu otwierającym przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia Kongresu oraz zainicjowane zostaną dyskusje, które odbędą się w ramach sesji roboczych. Debata toczyć się będzie wokół głównych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce. Zostaną one poruszone w nawiązaniu do rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ochrona zdrowia stanowi zarówno sektor gospodarki, jak i wsparcie dla wszystkich pozostałych sektorów, co pozwoli nadać debacie przekrojowy charakter.

Obszary tematyczne debaty:

  • współczesne wyzwania cywilizacyjne, w których systemy ochrony zdrowia wspierają rozwój społeczny i gospodarczy państw
  • współpraca, partnerstwo i współodpowiedzialność przy realizacji polityk publicznych
  • rola polskiego sektora ochrony zdrowia w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
  • transformacja polskiego systemu ochrony zdrowia – spojrzenie w przyszłość

Moderator


Eksperci

 

(TBC)

-
Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 

(TBC)

-
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

Beata Ambroziewicz

-
Polska Unia Organizacji Pacjenckich „Obywatele dla Zdrowia”
 

Witold Bańka (TBC)

-
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 

Dorota Hryniewiecka-Firlej

-
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Zbigniew J. Król

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Andrzej Mądrala

-
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Anna Rulkiewicz

-
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Adam Sośnierz

-
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej