Jaką rolę odgrywa innowacyjny przemysł farmaceutyczny w kształtowaniu ekosystemu dla rozwoju biotechnologii w Polsce?

Biotechnologia stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie, o wysokiej wartości dodanej. Doceniając znaczenie rozwijającej się w Polsce biotechnologii podjęto prace w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii oraz utworzenia Instytutu Biotechnologii Farmaceutycznej, które mają wzmocnić znaczenie i rolę przemysłu farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby prowadzonych badań, służących rozwojowi i stworzeniu nowych leków. Istotnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora jest istnienie odpowiedniego ekosystemu, a także inwestycje zagraniczne. Innowacyjne firmy farmaceutyczne, mogą przyczynić się do komercjalizacji projektów naukowo-badawczych oraz transferu know-how, natomiast dla ich aktywności ważne jest zapewnienie odpowiedniej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • program Rozwoju Biotechnologii oraz Instytut Biotechnologii Medycznej – cele programów oraz uwarunkowania realizacji
  • innowacyjny przemysł farmaceutyczny z perspektywy prac B+R, rozwoju biotechnologii oraz dyfuzji innowacji
  • uwarunkowania rozwoju firm biotechnologicznych w Polsce – bariery i szanse
  • narzędzia oddziaływania na inwestorów i profil dobrego inwestora  
  • zwiększenie aktywności innowacyjnej i inwestycyjnej firm innowacyjnych poprzez mechanizm refundacyjny

Moderator


Eksperci

 

Szym Chrostowski

-
Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska Koalicja Pacjentów Onkoligicznych
 

Bogna Cichowska-Duma

-
INFARMA
 

Marcin Czech

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Karolina Osowska

-
Selvita S.A.
 

Jan Filip Staniłko

-
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 

Radosław Żydok

-
Fundacja Republikańska