Jakość w polskich szpitalach – szansa czy kłopot dla szpitali?

Temat jakości w podmiotach szpitalnych jest nieustannym zadaniem stawianym przez wszystkich decydentów rynku polskiego szpitalnictwa.Założeniem do dyskusji o jakości w polskich szpitalach jest z jednej strony teza o szansie na rozwój poprzez podnoszenie jakości usług a z drugiej strony uwzględnienie rzeczywistości z jaką borykają się szpitale czyli braku środków na rozwój i jakość.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  •  jak projektowana ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjentów może wpłynąć na rozwój usług?
  •  czy pojęcie stałego monitorowania jakości i zgodności jest w stanie przełożyć się na zwiększenie środków w szpitalu i jak je wykorzystać?
  •  kto powinien być zaangażowany w podnoszenie jakości i sama jakość czego powinna dotyczyć?
  •  ile dzisiaj w jakości zostało zrobione a ile nas czeka – opis narzędzi dostępnych na rynku
  •  jak zdefiniować jakość w szpitalach polskich?

Moderator


Eksperci

 

Wioletta Andrzejczak

-
Polski Instytut Jakości w Opiece Zdrowotnej
Prof. nadzw. 

Jarosław Fedorowski

-
POLSKA FEDERACJA SZPITALI
 

Agnieszka Kujawska-Misiąg

-
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 

Dariusz Malczyk

-
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie
 

Marek Posobkiewicz

-
Główny Inspektorat Sanitarny
 

Andrzej Sokołowski

-
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
 

Piotr Warczyński

-
Ekspert ochrony zdrowia
 

Piotr Welenc

-
Wolters Kluwer