Kadry dla POZ. Czy możliwe jest systemowe zorganizowanie opieki koordynowanej
w Polsce

Wykorzystanie narzędzi koordynacji opieki nad pacjentem w polskiej opiece zdrowotnej będzie możliwe wyłącznie wtedy, kiedy wzmocniona zostanie jego struktura (zasoby ludzkie i  finansowanie). Aby określić realną perspektywę uzupełnienia niedoborów kadrowych należy stworzyć odpowiedni harmonogram działań jakie należy podjąć aby osiągnąć taki cel i w efekcie skutecznie wdrożyć projekt koordynacji opieki w całym kraju.  Taki proces podzielony na etapy musi odbywać się w politycznym konsensusie i stać się niezależnym od zmian ekip rządzących uniwersalnym problemem polskiego społeczeństwa

  • diagnoza obecnej sytuacji kadrowej w systemie opieki zdrowotnej na przykładzie POZ
  • obecnie podejmowane działania wdrażające opiekę koordynowaną w Polsce
  • ustawa o POZ i realność realizacji. Kształcenie kadr lekarskich i pielęgniarskich. Przygotowanie do realizacji zadań opieki koordynowanej
  • określenie etapów wprowadzania koordynacji opieki nad pacjentem w polskim systemie opieki zdrowotnej
  • kto powinien prowadzić koordynację opieki nad pacjentem z choroba przewlekłą w Polsce

 


Moderator


Eksperci

 

Urszula Jaworska

-
Fundacja Urszuli Jaworskiej
 

Anna Kozieł

-
Bank Światowy
 

Jacek Krajewski

-
FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE
 

Zbigniew J. Król

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Zofia Małas

-
Rada Pielęgniarek i Położnych
 

Agnieszka Mastalerz-Migas

-
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Tomasz Tomasik

-
Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 

Marek Twardowski

-
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
 

Katarzyna Wiktorzak

-
Narodowy Fundusz Zdrowia