Koszty pośrednie – zwiększenie roli w ocenie efektywności kosztowej terapii

System ochrony zdrowia dzięki osiągnięciom innowacyjnej medycyny stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym ze wzrostem kosztów leczenia coraz dłużej żyjących Polaków. To wymaga nowego holistycznego spojrzenia na opiekę zdrowotną i skuteczniejsze skoordynowanie różnych źródeł finansowania świadczeń związanych z chorobą, dezaktywizacją,  pracownika (NFZ, ZUS, KRUS, PFRON). Niezbędne są także zmiany systemowe, które pozwolą oceniać nowe technologie w ochronie zdrowia przez pryzmat ich wpływu na całą gospodarkę, a nie kosztów ponoszonych przez publicznego płatnika.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • demografia i starzenie się polskiego społeczeństwa, jakie generuje coraz wyższe koszty dla systemu ochrony zdrowia
  • zapewnienie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym jako element wzrostu gospodarczego i polityki senioralnej
  • znaczenie kosztów pośrednich (absenteizm, prezenteizm, niepełnosprawność) dla różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego
  • funkcjonalna integracja budżetu NFZ i części ZUS, w celu oszczędności środków, (np. na kosztach rehabilitacji, zwolnień lekarskich, rent czy zasiłków)
  • zastosowanie kosztów pośrednich w procesach refundacyjnych

Moderator


Eksperci

 

Marcin Czech

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Andrzej Jacyna

-
Narodowy Fundusz Zdrowia
 

Małgorzata Nietopiel

-
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prof. dr hab. med. 

Mirosław Wysocki

-
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, ZDROWIE PUBLICZNE
 

Monika Ziętek

-
3MAJMY SIĘ RAZEM