Obszary współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia

Presja demograficzna i ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej narasta. Tymczasem potencjał prywatnego sektora medycznego w Polsce wciąż nie jest wystarczająco wykorzystany. Możliwych pól współpracy między sektorem publicznym i prywatnym jest wiele, jednak potrzebny jest konstruktywny dialog oraz lepsza koordynacja działań. Najważniejsze będzie uruchomienie wspólnych działań skoncentrowanych na pacjencie. Stawką jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli.

Obszary tematyczne debaty:

  • prywatny sektor zdrowotny w Polsce jako partner i uzupełnienie systemu publicznego
  • możliwe pola synergii i formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym
  • potencjał sektora prywatnego w realizacji potrzeb zdrowotnych obywateli
  • mit „bezpłatnej” opieki zdrowotnej a nowe formy finansowania systemu
  • outsourcing usług medycznych – niedoszacowane korzyści, niewykorzystany potencjał

Moderator


Eksperci

 

Dorota Gałczyńska-Zych,

-
Szpital Bielański w Warszawie
 

Tomasz Latos

-
Sejmowa Komisja Zdrowia
 

Elżbieta Rucińska-Kulesz

-
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
prof.  

Jadwiga Suchecka

-
Uniwersytet Łódzki
 

Jakub Swadźba

-
Pracodawcy Medycyny Prywatnej
 

Józefa Szczurek-Żelazko

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Tomasz Wachnicki

-
Pracodawcy Medycyny Prywatnej
 

Łukasz Zalicki

-
EY