Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną (Value Based Healthcare)

Nawet najbardziej efektywne systemy ochrony zdrowia nie ustają w poszukiwaniu sposobów, które czyniłyby je bardziej zrównoważonymi i zdecydowanie bardziej nakierowanymi na dobro pacjenta. W obliczu narastających potrzeb zdrowotnych oraz rosnących kosztów technologii medycznych konieczne wydaje się  podejmowanie wspólnego wysiłku wszystkich interesariuszy na rzecz tworzenia jak najwyższej wartości w ochronie zdrowia. Tę wartość wyrażają wskaźniki zdrowotne odnoszone do nakładów, jakie przeznaczamy na ich wytworzenie. Stoimy na progu historycznego wzrostu wydatków na służbę zdrowia (Ustawa „6%PKB”). Jak zmieni to sytuację polskiego pacjenta, czy będziemy zdrowsi, czy uda nam się skutecznie zapobiegać i  szybciej rozpoznawać nowotwory, czy zmniejszymy śmiertelność z powodu udarów i zawałów, czy koszty chorób będą mniejszym obciążeniem dla państwa, itp.? Pytania o cele są podstawą efektywnej alokacji dodatkowych pieniędzy, na które tak długo czekaliśmy w sektorze zdrowia. Przekrojowe analizy naszego systemu wskazują na potrzebę wyjścia poza sztywne ramy partykularnych interesów, których wspólnym mianownikiem muszą być nadrzędne cele zdrowotne. Siłą systemu opartego na wartości są nowoczesne narzędzia informacyjne i zaawansowane procesy analizy i controllingu, zaś ich klejem strategiczne przywództwo i otwartość na zmiany.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • czym jest Value Based Healthcare, czy to przelotna moda, czy obiektywna koncepcja, której nie można odrzucić?
  • jakiej transformacji potrzebujemy aby przejść z systemu opartego na usłudze do systemu opartego na wartości zdrowotnej?
  • jak mierzyć wartość  zdrowotną? Czy mamy do tego narzędzia?
  • jak bez konkurencji tworzyć kulturę wysokich wyników?
  • kto zyskuje gdy zamiast usług planujemy wartość?
  • jaką rolę mają do odegrania organizacja pacjenckie w transformacji systemu w kierunku VHBC?
  • jakie bariery ograniczają możliwość budowania systemu opartego na wartości? (perspektywa pacjentów, regulatora, płatnika, świadczeniodawców, personelu medycznego)

Moderator


Eksperci

 

Beata Ambroziewicz

-
Polska Unia Organizacji Pacjenckich „Obywatele dla Zdrowia”
 

Paweł Brzegowy

-
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 

Dorota Hryniewiecka-Firlej

-
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Andrzej Jacyna

-
Narodowy Fundusz Zdrowia
 

Zbigniew J. Król

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Artur Prusaczyk

-
Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 

Jakub Szulc

-
EY