Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego

Zdrowie pracownika ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i jest istotnym elementem zdrowia publicznego. Dostrzegają to pracodawcy, którzy chętnie inwestują w zdrowie pracowników. Jednak aktualny model prawny i organizacyjny Medycyny Pracy nie wykorzystuje w pełni jej potencjału. Dziś  większy niż choroby zawodowe wpływ na produktywność mają choroby cywilizacyjne. Należy zatem zwiększyć rolę Medycyny Pracy w całym systemie. Przełoży się to na lepsze wsparcie realizacji celów prozdrowotnych państwa.

 

Obszary tematyczne debaty:

  • aktualny model opieki zdrowotnej nad pracownikiem a realia polskiego rynku pracy
  • jak powinna wyglądać modelowa współpraca pomiędzy służbą medycyny pracy, pracodawcą i systemem ochrony zdrowia
  • rola pracodawcy w systemie ochrony zdrowia pracujących i specyfika współczesnych narażeń zawodowych
  • możliwości współdziałania ochrony zdrowia pracujących i podstawowej opieki zdrowotnej
  • potencjał Medycyny Pracy w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu chorób

 


Moderator


Eksperci

Prof.  

Joanna Bugajska

-
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)
 

Andrzej Fal

-
Centralny Szpital Kliniczny MSWIA W Warszawie
 

Grażyna Jaworska-Fik

-
PKO BP
 

Grzegorz Juszczyk

-
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 

Jacek Krajewski

-
FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE
 

Zbigniew J. Król

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Aleksandra Petryga

-
Procter & Gamble
Prof. dr hab. med. 

Jolanta Walusiak-Skorupa

-
Instytut Medycyny Pracy