Podsumowanie

Przesłanie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP to całościowe podsumowanie wydarzenia przedstawione przez moderatorów poszczególnych paneli dyskusyjnych.
Po Kongresie przesłanie zostanie opublikowane w formie infografiki w materiałach kongresowych.


Moderator


Eksperci

 

Stefan Bogusławski

-
PEX PharmaSequence sp. z o.o.
 

Michał Czarnuch

-
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 

Małgorzata Gałązka-Sobotka

-
Uczelnia Łazarskiego
 

Rafał Holanowski

-
SUPRA BROKERS S.A.
 

Wiktor Janicki

-
Roche Polska
 

Jerzy Karwowski

-
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Prof. 

Krzysztof Opolski

-
Uniwersytet Warszawski
prof.  

Witold Orłowski

-
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 

Anna Rulkiewicz

-
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Iwona Schymalla

-
FUNDACJA ŻYJMY ZDROWO